logo


:חפשו אותי גם ב
Facebook LinkedIn
שתפו:
מי אני צרו קשר

סדנאות והרצאות

הסדנאות שלהלן הביאו כבר לשיפורים משמעותיים באפקטיביות של הארגונים שעברו אותן, ויכולות לסייע גם לכם בהנעת תהליך של שיפור היעילות, המיקוד העסקי והתוצאות הפיננסיות של הארגון. חלק מהסדנאות מיועד בעיקר למנהלים ומובילים אחרים בארגון, וחלקן מיועד לכלל העובדים ומסייע הן בשיפור תהליכי העבודה בארגון והן ברתימת "חכמת ההמונים" של עובדיכם לאבחון קשיים ארגוניים ולפתרונם. התכנים המועברים מותאמים כמובן לאופי הקהל.

לחצו על הקישורים הבאים לקבלת פרטים נוספים על כל אחת מהסדנאות:

סדנאות למנהלים ולעובדים:

מיקוד צוותי: רתימת "חכמת ההמונים" לשיפור תהליכי העבודה בארגון

ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות בארגון

ביצוע אפקטיבי של ראיונות עבודה טכנולוגיים

סדנאות והרצאות למנהלים:

סדנא: ניהול מבוסס-יעדים וביצוע שיחות משוב אפקטיביות

סדנא: שיפור המיקוד העסקי בארגון

הרצאה: על מיקוד עסקי ודרכים לשפרו


ארגונים אשר מעוניינים בתהליך עמוק יותר של בחינת המיקוד העסקי וביצוע שינויים ארוכי-טווח בתמיכה של יועץ חיצוני מומחה, ימצאו תועלת רבה בשירותי הייעוץ למיקוד עסקי.

 

כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי © 2011-2021