logo


:חפשו אותי גם ב
Facebook LinkedIn
שתפו:
מי אני צרו קשר

הרצאה למנהלים – על מיקוד עסקי ודרכים לשפרו


במסגרת הרצאה של 60-90 דקות, נסקרות הסיבות המרכזיות לאובדן מיקוד עסקי בארגונים, ונבחנות דרכים מרכזיות לשיפור המיקוד העסקי ברמות שונות של הארגון – החל מקביעת יעדים כלל-ארגוניים, דרך תקשורת ארגונית וניהול מבוסס-יעדים, וכלה בתהליכי עבודה שתומכים בשמירת המיקוד. ההרצאה מעלה את מודעות המשתתפים בה לחשיבות המיקוד העסקי, ונותנת להם כלים לבחון את המצב בארגונם, להבין מה השינויים הנדרשים ולהתחיל בתהליך של שיפור המיקוד העסקי.

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי © 2011-2021