logo


:חפשו אותי גם ב
Facebook LinkedIn
שתפו:
מי אני צרו קשר

סדנא למנהלים – שיפור המיקוד העסקי בארגון


סדנאות של בין מספר שעות ליום שלם מאפשרות להתייחס ספציפית לארגון, ולתת למנהלים כלים ורעיונות ליישום מיידי. לצד סקירה רחבה של נושא המיקוד העסקי ודרכים לשפרו בכל רמות הארגון, מעלים המשתתפים סוגיות ספציפיות מהארגונים שהם מנהלים. הידע והנסיון של מנחה הסדנא, יחד עם ההיכרות האינטימית של המשתתפים בה את הארגון – מאפשרים דיון קונקרטי בבעיות הפוגעות במיקוד העסקי והעלאת רעיונות ישימים לפתרונות. ניתן לבנות את הסדנא כך שתתחיל בסקירה כללית ותאפשר למשתתפים להעלות נושאים שלדעתם דורשים טיפול, או לחילופין לקבוע מראש נושאים שהארגון מעוניין להשתפר בהם (כמו תהליכי עבודה בין-ארגוניים, ניהול פגישות אפקטיבי וכו') ולהתרכז במהלך הסדנא בגיבוש פתרונות בנושאים ספציפיים אלו.

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי © 2011-2021