logo


:חפשו אותי גם ב
Twitter Google Plus LinkedIn Facebook
שתפו:
מי אני צרו קשר

ייעוץ למיקוד עסקי

הייעוץ לשיפור המיקוד העסקי בארגון נעשה באחת או יותר מהדרכים הבאות, בהתאם לצרכיו של הארגון:

  • מיקוד האסטרטגיה והיעדים הארגוניים, באמצעות סיעור-מוחות עם הנהלת החברה, הבנת היתרונות התחרותיים שלה, ומחקר על-פי הצורך להבנה טובה יותר של השוק, המתחרים והפוטנציאל העסקי.
  • ליווי מנהלים בכל הדרגים על מנת להבין מה האתגרים העומדים בפניהם, לסייע להם להתמודד עם קשיים ניהוליים, ולתמוך בהם בעיצוב והטמעה של תהליכי עבודה, דרכי תקשורת ומתודולוגיות ניהול-מבוסס-יעדים שישפרו את ביצועי הארגון.
  • סדנאות למנהלים ולעובדים – מנהלים רוכשים בסדנאות אלו מיומנויות ניהול אפקטיב, שיפור התקשורת בתוך קבוצתם ועם חבריהם לעבודה, ניהול ביצועים, וקיום שיחות משוב וחניכה שיקדמו וימקדו את עובדיהם. סדנאות לעובדים מיועדות לאפשר לכל אנשי הארגון לזהות חולשות בהתנהלות היומיומית, להעלות רעיונות להתגברות על קשיים, לתרום מנסיונם בעבודת-השטח כדי לשפר את תהליכי העבודה, ולרתום את עצמם להצלחתו של הארגון.

מטרות הייעוץ נקבעות תמיד בתחילת ההתקשרות על-סמך הבנתם של המנהלים והצרכים שהם מעלים, ובמרבית המקרים הן כוללות איתור קשיים ועיצוב פתרונות באחד או יותר מהמרכיבים המרכזיים של מיקוד עסקי:

  • הגדרת חזון ויעדים: הבטחת קיומם של יעדים עסקיים ברורים, ריאליים ומוסכמים.
  • תיקשור יעדים וציפיות: הטמעת היעדים העסקיים בשיח הארגוני, תיקשור ציפיות, וניהול ביצועים מבוסס-יעדים בכל רמות הארגון.
  • יישום תהליכים: מציאת פתרונות לקשיים בהתנהלות הארגון, והטמעת תהליכי תקשורת ועבודה שיתרמו להשגה ארוכת טווח של היעדים.

לאחר שזוהו הקשיים והוגדרו מטרות הייעוץ, יש צורך להחליט לא רק מה לעשות אלא חשוב אף יותר – איך לעשות. לאתגרים זהים יכולים להיות פתרונות שונים בארגונים שונים כתלות באופי הארגון, צורת עבודתו, מצבו העסקי וגורמים רבים אחרים. כל פתרון אף ניתן ליישום בדרכים שונות, שיש לקבען לפי פרמטרים שונים הקשורים בארגון ובאופיו. יש לפיכך יתרונות רבים להעזרות ביועץ חיצוני:

  • יועץ בעל הבנה עסקית יכול לסייע לארגון בהגעה להסכמה על יעדים ריאליים, כשהוא מביא איתו ראייה אסטרטגית ונקודת מבט רעננה ואובייקטיבית
  • יועץ בעל נסיון יכול, על סמך נסיונו בארגונים אחרים, להתאים לארגון את הפתרונות המתאימים ביותר ולייעץ כיצד להטמיעם נכון בהתאם למאפייני הארגון
  • ליועץ חיצוני היכולת להבין ממנהלים שונים כיצד הם רואים את המצב בארגון ואיך ישפיעו עליהם פתרונות אפשריים, לתפור פתרון שהוא אינטגרטיבי ואובייקטיבי
  • יועץ חיצוני אינו טרוד בניהול השוטף הקריטי להצלחתו קצרת-הטווח של הארגון, והוא פנוי להקדיש את כל הזמן שיידרש ע"י הארגון כדי להתמודד עם האתגרים ולהגיע לפתרונות שעובדים

מידת מעורבותו של היועץ בתהליכי השיפור יכולה להשתנות, בארגונים שונים ובשלבים שונים של התהליך, מייעוץ מאחורי הקלעים ועד לקיחת חלק בהובלה של תהליכי השינוי, כתלות ביכולותיהם ובזמינותם של המנהלים מתוך הארגון. בכל מקרה, אחת ממטרות הייעוץ היא העצמה של המנהלים בארגון, כדי לתת להם את הכלים להמשיך בעצמם את תהליכי שיפור המיקוד העסקי לאורך שנים.


כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי בהייטק © 2011-2013