logo


:חפשו אותי גם ב
Twitter Google Plus LinkedIn Facebook
שתפו:
מי אני צרו קשר

מהו מיקוד עסקי?

מיקוד עסקי הוא היכולת הארגונית להגדיר יעדים עסקיים שימצו באופן הטוב ביותר את הפוטנציאל של החברה להצליח, ולהפעיל את כלל המשאבים העומדים לרשות החברה באופן המיטבי כדי לתמוך ביעדים אלו ולמקסם את הצלחתה העסקית. לפיכך, מיקוד עסקי אינו עניין לאנשי שיווק או למנהלים העסקיים בלבד – כל מנהל בארגון שולט בחלק כלשהו ממשאבי החברה, ויש לו יכולת לשפר את המיקוד העסקי של אותם המשאבים ובכך לתרום להצלחת החברה.

למרות החשיבות של מיקוד עסקי להצלחה ארוכת-טווח של חברות, סובלות חברות הייטק רבות מהעדר מיקוד עסקי או מהחלשות המיקוד עם הזמן. בחברות קטנות יותר נובעת לעתים הבעיה מהתמקדות של היזמים בטכנולוגיה ופחות בצד העסקי, מנסיון לגדול או לכבוש נתח שוק במהירות רבה מדי וללא מיקוד, או מנסיון ניהולי מועט. בחברות גדולות יותר חוסר המיקוד עלול לנבוע מתנאי-שוק משתנים שלא ניתנה להם תשומת-לב מספקת, מהעדר נסיון בניהול גוף גדול, מגידול מהיר שלא מלווה ביישום תהליכים מסודרים, או מחוסר תקשורת יעילה בארגון.

כדי להיות ממוקד-עסקית, על הארגון לממש שלושה עמודי-תווך מרכזיים (לחצו על הכותרות לפירוט נוסף):

1. הגדרת יעדים עסקיים ברורים, ריאליים ומוסכמים

2. הטמעת יעדי העסק בשיח הארגוני, ותיקשור אפקטיבי של התרומה המצופה מכל ארגון ומכל עובד להשגתם

3. הגדרה ושמירה על תהליכי עבודה שיתמכו בהשגת היעדים העסקיים

זיהוי נכון של נקודות הכשל במיקוד העסקי, והצלחה בפתרונן, דורשים הבנה עסקית מעולה, ראייה מערכתית מצוינת, יכולת להניע תהליכים ארגוניים אפקטיביים וכן מעורבות ומחויבות ניהולית. לעתים קרובות חסרים להנהלת החברה הידע והנסיון או משאבי הזמן כדי לזהות את נקודות הכשל במיקוד העסקי ולהתמודד איתן בהצלחה. אתגר נוסף בחברות רבות הוא הקושי בניהול תהליך אובייקטיבי ונטול אינטרסים לשיפור המיקוד העסקי של החברה. לפיכך, יש יתרון רב בשיתופו של יועץ חיצוני מנוסה, שיעבוד יחד עם הנהלת החברה על מנת לזהות את נקודות החולשה שפוגעות במיקוד העסקי, יתווה בשיתוף עם המנהלים דרכים לפתרון הבעיות, ויסייע בהטמעת הפתרונות בחברה תוך כדי העצמתם של מנהלי החברה – כדי שיוכלו להמשיך בתהליכי השיפור לאורך זמן.

קראו עוד על ייעוץ למיקוד עסקי


כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי בהייטק © 2011-2013