logo


:חפשו אותי גם ב
Facebook LinkedIn
שתפו:
מי אני צרו קשר

סדנא למנהלים ולעובדים – ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות בארגון

קונפליקטים בתוך צוות הנהלה או בין עמיתים אינם תופעה חריגה, וכשיש לאנשים המעורבים כלים לנהל את הקונפליקט בהצלחה ולהגיע להסכמות בצורה בונה – ריבוי הדעות יכול דווקא לתרום לאיכות ההחלטות המתקבלות, לסייע במיקוד הצוות סביב יעדים עסקיים, ולתרום לגיבוש הצוותי.

למרבה הצער, קונפליקטים רבים שאינם נפתרים בצורה קונסטרוקטיבית פוגעים באפקטיביות של הצוות, מבזבזים זמן ומשאבים ניהוליים, גורמים לעוינות אישית ומביאים לירידה במוטיבציה. בנוסף, קבלת החלטות שלא מתוך הסכמה מושפעת לעתים קרובות מגורמים לא רלונטיים להחלטה (כמו מידת עקשנות או עמדת-כח) או משיקולים זרים שאינם משרתים בהכרח את יעדי הארגון. כל אלה פוגעים במיקוד העסקי של הארגון וביכולתו לעמוד ביעדיו העסקיים.

סדנא באורך יום אחד לניהול קונפליקטים ובניית הסכמות נותנת בידי חברי הצוות כלים פרקטיים להתגבר על קונפליקטים באופן קונסטרוקטיבי, ולנצל בצורה המיטבית את הידע הקולקטיבי של הצוות לצורך קבלת החלטות יעילה, ממוקדת ומשרתת היטב את יעדי הארגון. הסדנא עוסקת בגורמים לקונפליקטים, בסגנונות התמודדות עם מצבי קונפליקט ובמתודולוגיות להגעה להסכמות בצורה שתשרת באופן אופטימלי את כל הצדדים (win-win). חלק גדול מהסדנא מוקדש לסימולציות (שנתפרות במיוחד לכל סדנא על-פי עולם התוכן של הארגון), בהן צוברים המשתתפים מיומנות בשימוש בכלים כדי להגיע להסכמות בקונפליקטים מעולם התוכן המוכר להם.

הסדנא מיועדת הן לקבוצות עובדים הטרוגניות מרחבי הארגון והן לקבוצות עובדים וצוותי הנהלה אורגניים. הסדנא תורמת במיוחד לצוותים אורגניים שרגילים לעבוד יחד ומשתתפים יחד בסדנא, שכן הסדנא נתפרת אז במיוחד סביב עולמות התוכן וגורמי הקונפליקט שמאפיינים את עבודת הצוות, והסימולציות מאפשרות הצפה של קונפליקטים מחיי היום-יום ופתרונם תוך תרגול הכלים שנלמדו.

מה אומרים לקוחות שהשתתפו בסדנא ?

"הסדנא שמה על השולחן את בעיות התקשורת בצוות ואפשרה למנהלים לדון באוירה חיובית וקונסטרוקטיבית בבעיות ובדרכים להגיע להסכמות. הסדנא פתחה תהליך של שיפור התקשורת ונתנה לצוות ההנהלה כלים ומסגרת טובה להתמודדות מוצלחת ויעילה עם קונפליקטים עתידיים. כיום לשמחתי התקשורת בצוות השתפרה בצורה משמעותית. ". שושי גוטרייך, מנהלת פיתוח, HP Software

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי © 2011-2021