logo


:חפשו אותי גם ב
Facebook LinkedIn
שתפו:
מי אני צרו קשר

סדנא למנהלים ולעובדים – מיקוד צוותי: רתימת "חכמת ההמונים" לשיפור תהליכי העבודה בארגון

כמנהלים, לא תמיד אנו נחשפים לסיטואציות היומיומיות עימן מתמודדים העובדים שלנו, ולכן לעתים קרובות נסתרים מעינינו קשיים ארגוניים, בעיות תקשורת או תהליכים לא יעילים אשר מקשים על העובדים להתמקד בעבודתם ולבצע אותה באופן יעיל. ארגונים רבים גילו כבר לפיכך את התועלת שברתימת "חוכמת ההמונים" לשיפור המיקוד העסקי.

סדנא זו נבנתה על-בסיס נסיון מעשי בהנחיית תהליכים דומים, שהובילו לשיפורים משמעותיים בארגונים בהם היא הועברה. מבנה הסדנא והכלים הניתנים בה מאפשרים למשתתפים בה, עובדים מכל דרגי הארגון, לנתח את קשיי הארגון מנקודת-המבט העסקית, להציף בעיות בפני ההנהלה ללא חשש, ולקחת חלק פעיל בעיצוב פתרונות אפקטיביים שהעובדים ירגישו מחוייבים למימושם.

תנו גם אתם לעובדיכם את ההזדמנות להעלות, באופן מונחה ופרודוקטיבי, את הקשיים שבהם הם נתקלים בעבודתם ולציין בפניכם מהם האזורים שלדעתם הארגון יכול להשתפר בהם. תנו להם את המסגרת והכלים להעלות רעיונות, ריתמו אותם לתהליכי השיפור ואפשרו להם להוביל אותם ולהיות חלק מהגברת המיקוד העסקי ושיפור תוצאות החברה.

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאורן גולן – ייעוץ למיקוד עסקי © 2011-2021